>menu>yhdistys

Yhdistys

Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry. on kulttuuriyhdistys, joka edistää chadôn, "teen tien", tuntemusta Suomessa. Yhdistys on yksi Urasenke-koulukunnan 94 ulkomailla toimivasta sisaryhdistyksestä. Toiminta perustuu Urasenke-koulukunnan perinteeseen teetaiteen luonteesta ja olemuksesta.

Yhdistys perustettiin vuonna 1987 Turussa, ja rekisteröitiin vuonna 2000 Helsingissä. Samalla yhdistykselle myönnettiin virallinen sisaryhdistyksen status. Yhdistyksellä on Suomessa kaksi koulukunnan valtuuttamaa suomalaista chadô-opettajaa: yhdistyksen puheenjohtaja, Japanintutkimuksen lehtori Jouni Elomaa, sekä kuvataideopettaja Minna Rajala.

Vuodesta 1988 lähtien The Kansai Japan-Finland Society on kutsunut vuosittain yhden suomalaisen hakijan opiskelemaan chadôta Urasenke Gakuen Chadô Senmon Gakkôssa, ulkomaalaisille tarkoitetussa Midorikai opinto-ohjelmassa. Tähän mennessä jo yli 20 suomalaista on opiskellut teekoulussa Kiotossa. Stipendiaatilta ei edellytetä aiempia chadô-opintoja tai -tietämystä. The Kansai Japan-Finland Society lähettää vastavuoroisesti yhden japanilaisen taidealan opiskelijan Suomeen opiskelemaan vuodeksi. Oppilasvaihto on osa Suomen ja Japanin välistä virallista kulttuuritoimintaa ja Suomessa siitä vastaa opetusministeriön kansainvälisen vaihdon keskus CIMO.

Osa yhdistyksen jäsenistä on opiskellut chadôta myös itsenäisesti esimerkiksi eri oppilaitosten chadô-opintoryhmissä tai yksityisten opettajien alaisuudessa Japanissa. Vuonna 2001 yhdistys sai oikeuden ehdottaa pitkään Suomessa chadôta opiskelleiden jäsenten keskuudesta stipendiaatteja Urasenken teekouluun Kiotoon.

Yhdistys järjestää chadôn opetusta Suomenlinnan Tokuyûan-nimisellä teehuoneella. Teehuoneella järjestetään myös muuta toimintaa: avoimien ovien päiviä ja eri vuodenaikoina vaihtuvia teetilaisuuksia, kuten Hanami Chakai ("Kukkien katselu -teetilaisuus") keväällä, Tsukimi Chakai ("Täydenkuun teetilaisuus") syksyllä, tai joulun alla "Kurisumasu Chakai", eli Joulun teetilaisuus. Vuoden vaihteessa vietetään japanilaisen teeperinteen mukaisesti Hatsugama Chakaita, eli juhlistetaan vuoden ensimmäistä teetilaisuutta. Nämä tilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista yhdistyksen pääsihteerille.

Vaikka chadô onkin perijapanilainen kulttuurimuoto, on sen harjoittaminen viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana levinnyt eri puolille maailmaa ja paikallistunut. Tämä tulee esille muun muassa suomalaisen perinteen, tapojen, tunnelmien ja esineistön hienovaraista liittämistä osaksi chadôn käytäntöä täällä Suomessa. Yhdistys toivoo tulevaisuudessa myös laajempaa yhteistyötä suomalaisten taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden kanssa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä kirjeen yhdistyksen hallitukselle. Jäsenyys ei edellytä tietoja chadôsta eikä edeltäviä opintoja. Jäseniksi ovat tervetulleet kaikki japanilaisesta perinteisestä kulttuurista kiinnostuneet. Jäseneksi voi liittyä chadôn opiskelijana, eli osallistuu käytännön harjoituksiin, tai kannatusjäsenenä, jolloin voi osallistua halutessaan muuhun toimintaan. Yhdistys voi kutsua mukaan myös kunniajäseniä, joita tällä hetkellä yhdistyksessä on kolme.

Jäsenyydestä on etua, sillä jäsenet voivat osallistua muita edullisemmin chadôn opiskeluun tai teetilaisuuksiin. Yhdistys järjestää myös vuosittain symposiumeja, jotka ovat avoimia ja ilmaisia vain jäsenille. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeellä.

 

 

Japaness info 日本語


Midorikai-stipendi

 
Tapahtumakalenteri:
Upcoming events:

Valitettavasti kaikki toiminta on tällä hetkellä tauolla


Kevään 2021 alkeiskurssi / Spring 2021 beginner's course

 

Opetustarjonta

 
Helsingin opetus

 
Tampereen opetus

 
Suomenlinnan kartta / Map of Suomenlinna island

 

Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry.
Chado Urasenke Tankokai Finland Association

 

Teehuone Tokuyûan
Facebookissa